Annonse


Kringkasting på Nettet

Det er Yankee Group som har laget en analyse som viser dette. En lang rekke firmaer lager i dag produkter som kan sende deg utvalgt innhold når du ønsker det. Det mest utbredte programmet for dette er PointCast. De har inngått en avtale med Microsoft som sannsynligvis fører til at Point Cast blir en del av Explorer og/eller Office med tiden. Med slike programmer kan du til en viss grad overvåke bestemte nyhetskilder. Forutsetningen er at PointCast eller andre har avtaler med disse. PointCast har i dag 1,7 millioner brukere.

Dagens Telecom bruker flere slike verktøy i vår egen nyhetsovervåkning og har funnet dem av en viss verdi. Men intelligensen i disse overvåkningsagentene er ikke på et tilfredstillende nivå foreløpig.
I vår egen abonnementstjeneste kan du abonnere på utvalgte meldinger tilsendt deg som e-mail en gang daglig. Denne tjenesten er begrenset til meldinger vi selv publiserer. Vi vil i løpet av januar utvide denne tjenesten til også å omfatte målrettet markedsovervåkning av ulike firmaer.

Annonse


Annonse


Annonse