Annonse


Privatisering av Telenor

I sin interpellasjon peker Per Christian Foss på maktkonsentrasjonen og tilsidesettelse av markedskonkurranse som en følge av dette. Han peker på at dette forsterker behovet for et sterkt og uavhegig konkurransetilsyn. Spesielt nevner Foss dobbeltrollen til Tormod Hermansen i Postbanken og Telenor.
Foss spør: «Hva vil statsråden gjøre for å redusere de mange tilfeller av interessekonflikter som en følge av statlige maktkonsentrasjoner? Spørsmålet stilles til samordnings- og planleggingsminister Bendik Rugaas.

Sikre konkurranse
Thorild Widvay som er saksordfører for telekommunikasjonssaker i samferdselskomitten, spør samferdselsnminister Sissel Rønbeck hva statsråden vil foreta seg for å sikre en konkurransesituasjon der forbrukernes interesser ikke blir skadelidende. Hun viser til Telenors mange oppkjøp i det siste som truer en effektiv konkurranse.
Begge spørsmålene vil komme opp om ca. en måneds tid.

Døra på gløtt?
– Vi i Høyre har merket oss at ledelsen i Telenor holder døra på gløtt for delprivatisering av Telenor. Forøvrig er det ingen signaler fra Arbeiderpartiet om at de er på glid i dette spørsmålet. Verdivurderingen av Telenor er ikke noe slikt signal. Men både konkurransesituasjonen i Norge og det faktum at flere sosialdemokratiske regjeringer (Danmark, Nederland) har åpnet for teleprivatisering gjør at vi har håp om at det kan skje noe på området, sier Per Christian Foss til dagens Telecom.
– Men er behovet tilstede sålenge den norske staten ikke har noen vansker med å finansiere Telenors ekspansjon både i Norge og i utlandet?
– Vi mener det vil være en fordel å velge en Hydro-modell med 50 prosent statlig og 50 prosent privat kapital. Det vil gi Telenor økt kompetanse og økt bredde.
– Men må ikke da Telenor betale dyrere for lån i utlandet?
– Statsbedrifter får i dag ikke billigere lån enn andre store solide konsern. KV-saken satte en stopper for det. Staten selv kan nok låne penger til 1-1,5 prosent billigere rente enn de sterkeste bedriftene kan gjøre, men verken Statoil eller Hydro oppnår spesialvilkår, sier Per Christian Foss.

Hydro-modell på sikt
– I Telenor ser vi ikke privatisering som noen aktuell sak. Vi forholder oss til det eierskapet vi har. Det vi har sagt er at det på sikt kan bli naturlig å tenke seg en annen eierstruktur – f.eks. en Hydro-modell, sier pressetalsmann Dag Melgaard.

Annonse


Annonse


Annonse