Annonse


Lærer mot Clinton

Grunnen er at professor Daniel Bernstein underviser i kryptering på universitetet i den amerikanske delstaten Illinois. Han kan fortelle om et krypteringsprogram han har laget i klasserommet, men legger han tekniske data og kildekode tilgjengelig på nettet risikerer han å bli straffet for å røpe nasjonale hemmeligheter.

Til sak mot staten
For to år siden gikk professor Bernstein til sak mot den amerikanske staten: Han var overbevist om at hans rett til fritt å ytre seg var nektet av vage formuleringer med sikte på å verne rikets sikkerhet.
Bernstein vant saken: 6 desember fikk han medhold i at datakode var beskyttet av den amerikanske grunnlovens bestemmelser. Gleden varte ikke lenge.

Vant og tapte
Fredag 27. desember sendte det amerikanske handelsdepartementet ut nye regler, som også gjaldt eksport av krypteringsprogram. Bakgrunnen for dette var en enighet mellom Clinton-administrasjonen og databransjen om å myke opp eksportbestemmelsene.
Partene var enige om at de nye lovene var bedre, en Bernstein var tilbake på utgangspunktet. Det nye regelverket er løst i kanten, og Bernstein har bedt det amerikanske justisdepartementet om en forsikring om at han ikke blir rettslig forfulgt dersom han skulle undervise en utenlandsk student om kryptering, eller kommunisere med andre universitetsansatte via e-mail, telefon eller fax, eller legge ut kursmateriale på en web-side.

«Våpenhandler?»
Dersom staten ikke svarer innen torsdag vil Bernstein gå til retten der han vant rettssaken 6 desember, og be om at departementets lover stoppes midlertidig.
Bernstein insisterer på retten til å diskutere kurset på nettet som en del av ytringsfriheten. Den amerikanske nettavisen «Afternoon Line» mener Bernstein kan løse problemet ved å registrere seg som våpenhandler.

Annonse


Annonse


Annonse