Laila P. Nordsveen

Annonse


Internett i Oslo-skolen

Laila P. NordsveenI skoleåret 1996/97 er det to klasser fra Sogn videregående skole som er i England, en elektronikk videregående klasse 1 og en frisør grunnkurs klasse. Begge fag blir fulgt opp av norske lærere, og elevene skal ta eksamen både i England og i Norge. Elevene skal utveksle erfaringer og kommunisere med de norske elevene gjennom nyhetsgrupper på Skolenettet, det pedagogiske opplegget vil være likt i begge land.

Krav til internasjonalisering
Denne formen for utveksling er kommet som et ledd i forbindelse med Reform-94, og dens krav til internasjonalisering. Sverre Urrang, som er hovedansvarlig for Skolenettet på Sogn videregående skole, sier til Dagens Telecom at dette er et svært populært prosjekt spesielt innen elektrofag. Han mener det er den språkmessige delen av utlandsoppholdet som er forskjellen rent utdanningsmessig for elevene. Det er dessuten viktig at elevene blir trygge på det engelske språket og at det i fremtiden vil bli behov for alle å kunne søke informasjon på nettet.
Elevene som deltar på dette prosjektet betaler selv rundt 10.000 kroner for skoleåret i England, den resterende summen på ca. 50-55.000 kroner subsidieres av skolen og Leonardo-midler.

Egeninnsats
Sogn videregående skole har i dag 400 maskiner, hvorav ca. 100 av disse er koblet opp mot Skolenett. Resterende oppkoblinger vil skje fortløpende. Skolen har ikke mottatt noe støtte fra skolesjefen i Oslo til sin internett-oppkobling, skolens kostnader på dette er hittil 400.000 kroner, og Urrang sier kostnadene er så lave fordi absolutt alt arbeidet er utført av lærere og elever. I sommer ble 1.5 km kabler strukket mellom skolens åtte bygninger og skolen holder nå på å bygge ut et internnett (Ethernett).
Skolen vil nå starte med å bygge opp et pedagogisk forum, slik at de kan utveksle erfaringer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Alle på nett innen år 2000
I begynnelsen av august signerte som kjent skolesjefen i Oslo en avtale med Oslo Energi Tele A/S (OET) om leveranse av en høyhastighets Internett-tilknyttning for skolene i Oslo kommune. Schibstednett A/S benyttes som underleverandør til OET, og er ansvarlig for Internett tilknytningen og tjenestene rundt denne.
Målet er at alle elever og lærere innen år 2000 skal bli brukere av datakommunikasjon og Internett. Samtlige vil få utdelt egen e-post adresse slik at personvernet til den enkelte ivaretas. I dag er alle de videregående skolene med unntak av to skoler med på Skolenett.
Etter å ha tatt kontakt med Linderud videregående skole, får Dagens Telecom vite at økonomi- og driftsmessige grunner er argumentet deres for ikke å ville være med på satsingen.

Annonse


Skolenett
På skolene leveres datakommunikasjons-tilknytningen i form av et 10 Mbit/s Ethernet grensesnitt. Mellom skolene og et sentralt Skolenett er det faste linjer med 2 Mbit/ kapasitet. Det sentrale Skolenett har en minimum intern kapasitet på 100 Mbit/s. Mellom det sentrale Skolenett og Internett-leverandøren er det en høyhastighetsforbindelse som kan oppgraderes etter behov.
En proxy-server vil være direkte tilknyttet det sentrale Skolenettet med en 10 Mbit/s Ethernet-grensesnitt. Alle søk mot Internett vil først gjøres mot Proxy-serveren, informasjon som finnes der vil lastes ned svært hurtig til den enkelte skole. På Proxy-serveren vil en også sperre tilgangen til uønskede adresser.
Det blir en egen news-server for Skolenettet slik at kun ønskede nyhetsgrupper er tilgjengelig i tillegg til opprettelsen av egne lokale nyhetsgrupper.

Pedagogisk nytteverktøyPlanen med Skolenett er å skape en kunnskaps- og informasjonsbase, hvor en har unike muligheter til faglig samarbeid. Samtidig vil det fungere som et effektivt kommunikasjons-medium, og det gir skolen en økt mulighet til profilering f.eks. med egne hjemmesider for hver enkelt skole.
– Skolenett vil dessuten innebære en styrking av Oslo-skolen som en pedagogisk og administrativ enhet sier prosjektleder for Skolenett, Ove Moe til Dagens Telecom.

Alle skolene med lokalnett
I Oslo har alle videregående skoler og grunnskoler med ungdomstrinn datarom hvor Pc-ene er koblet i et lokalnett (Ethernet), dette kom som en følge av de sentrale bevilgninger som fant sted i 94/95 i forbindelse med bl.a. Reform -94.
Det vil ikke være mulig hverken økonomisk eller fra OET sin side å tilknytte alle skolene en ønsker med høyhastighetslinjer , så det vil settes opp en egen ISDN-ruter direkte mot Skolenettet. De skolene som ønsker det kan tilknytte sitt lokalnett mot Skolenett og få tilgang til de samme tjenestene.
I følge Ove Moe vil det sentrale å jobbe med for Oslo-skolene fremover være sikkerhets- og personvern, nett-etikk og opplæring av lærere. Når 50.000 nye brukere i alderen 6-20 år «Slippes løs» på nettet er det viktig å formidle den pedagogiske nytteverdien ved bruk av datakommunikasjon og Internett.

Leonardo-prosjektet
Er et eget EU-program som støtter kompetanseutvikling i skolen, og hvor elev-utveksling er en liten del av dette. I Norge er det Kirke-, undervisnings og forskningsdepartementet som har det nasjonale og politiske ansvaret for programmet, mens det er Teknologisk Institutt som har det operative sekretær ansvaret. Målsettingen med prosjektet er å øke mobilitet, standardisering, sysselsetting, status for fagopplæring samt å fremme like yrkesvalgmuligheter for alle.

Handlingsplan for IT i Norsk utdanning
Bakgrunnen for Skolenett er kirke- og undervisningsdepartementets handlingsplan for IT i Norsk utdanning, som skal gi lærere og elever tilgang til Internett. Det er opp til fylkene og kommunene å organisere dette.
En oppkobling på skolenett vil koste hver enkelt skole en årlig sum på mellom 45- 60.000 kroner. Det er uvisst hvor mye av dette som vil bli dekket av kommunen lokalt. Ved å bruke skolenettet til administrative rutiner vil dette i utgangspunktet forsvare kostnadene med nettoppkobling for hver enkelt skole. Skolesjefen i Oslo betaler etableringen for alle skoler i kommunen, dessuten vil samtidig skoler med allmennfaglig utdannelse få driftstilskudd.

Annonse


Annonse


Annonse