Annonse


Gratis radiotelefoni

FlexiNett er navnet Telenor har gitt til sitt radionett. Tilbudet er for brukere som har behov for lukket radiosamband. Nettet er utbygget med flere basestasjoner i Oslo og omegn. Målgruppen er vare- og persontransport, vaktselskaper, kommunale etater, håndverkere og servicebedrifte, større arrangementer, etc.

Vil øke bruken
Nå ønsker Telenor å øke bruken av dette nettet, som for mange bedrifter kan være en bedre og rimeligere løsning enn mobiltelefoni. Dette gjøres med en kampanje hvor brukere ikke betaler innmeldings- eller abonnementsavgift i januar, samtidig som tjenestens forhandlere gir spesialtilbud på terminalene. Brukerne betaler ikke samtaleafgift for intern bruk i nettet.

Konkurranseforberedende?
Med kampanjen håper Telenor antakelig å få nye kunder på plass før man neste år får full liberalisering av telemarkedet og nye aktører, som Oslo Energi Tele, som vil være klar til å etablere radionett-tjenester basert på den nye digitale Tetra-standarden.

Annonse


Annonse


Annonse