Annonse


Sparker 50 ansatte

– Oppsigelsene er en naturlig følge av sammenslåingen av to firmaer. De ansatte fikk beskjed i desember, og oppsigelsene vil gjelde fra januar. Vi må redusere funksjoner som vi har to av for å oppnå en kostnadseffektiv administrasjon, sier administrerende direktør Stig Ervik i Telehuset til Dagens Telecom.

Omsetningsøkning
Telehuset har etter fusjonen 50 forhandlere og i første halvår vil en samkjøring av kjedens funksjoner være i fokus før de ser på utvidelser til flere forhandlere.
– For å lykkes må vi beholde konsentrasjonen mot kundene. Målet er å komme opp i en omsetning på 1 milliard, det klarer vi nok ikke i løpet av 1997, men vi regner med en omsetning på mellom 750 og 800 millioner i år, sier Ervik.

Faghandel
– Det er viktig for oss å fremstå med et solid fagstempel, og med vår kompetanse innen både tele og data skal vi levere kommunikasjonsprodukter i sin helhet. Utviklingen gjør at disse markedene nærmer seg raskt, og gjennom fusjonen har vi fått et forsprang på konkurrentene, sier Ervik.

Finans-Sveaas står bak
Fusjonene av de to fagkjedene Telenor Telehuset og Datavarehuset skjedde første januar, etter oppsigelsene vil Telehuset ha mellom 320 og 350 ansatte. Telenor Mobil eier 70 prosent av det nye Telehuset mens Sveaas-gruppen eier de øvrige 30 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse