Annonse


Et spennende teleår!

Teknologisk tyder alt på at både 1998 og 1999 vil bli mer spennende år enn det kommende, Det samme gjelder telemarkedet der liberaliseringen fra 1. januar 1998 vil skape et helt nytt teleklima i Norge. Likevel er det slik at de fleste kortene som vil bestemme det framtidige konkurransenivået i Norge, vil bli lagt i 1997.

DCS 1800-utbygging
Ja, det første og meget viktige utspillet kommer alt en av de første dagene på nyåret. Det er Samferdselsdepartementets høringsuttalelse om konsesjonsvilkårene for DCS 1800-utbygging i Norge. Selv om dette er et foreløpig høringsnotat, vil det inneholde viktige signaler for hele mobilkonkurransen og som sådant være det første håndfaste utspill fra den nye regjeringen.

Telenors dominans
Senere i måneden vil planleggingsstatsråden komme med et utspill om IT-politikken som også vil bli diskutert i Stortinget etter planen 29. januar. I spørretimen må samferdselsminister Sissel Rønbeck svare på spørsmål om Telenors dominans fra Per Kristian Foss(H).

Tilsammen vil dette gi viktige politiske signaler og klargjøre hvilket reguleringsnivå myndighetene vil legge seg på. Senere skal også regelverket for samtrafikk (interconnect) ut til høring. Dette regelverket vil bli det mest avgjørende for den framtidige telekonkurransen i Norge.

Annonse


Statnett-engasjement
Mot slutten av året vil den telepolitiske konkurransen i Norge tegne seg mye klarere enn i dag hva aktører angår. Da vil vi se hvem som satser for fullt alvor og hvem som ikke gjør det. Det som ved inngangen til 1997 synes klart er at Elforsyningen kommer tungt blant annet med et aktivt engasjement fra Statnett.

Konkurranse fra Telia
Like klart er det at Telia sannsynligvis blir den som byr Telenor størst konkurranse som operatør. Telia har imidlertid et problem på mobilsiden som er formidabelt. Det er ikke gitt at de vil bygge ut DCS 1800 alene og det er heller tvilsomt at de vil bla opp nok til å kjøpe ut noen av de fire store i NetCom.

De sistnevnte har garantert overfor lånegivere at de skal sitte på minst 60 prosent av aksjene. Det er derfor vanskelig å se hvordan det kan oppstå en fullverdig konkurrent til Telenor når integrasjonen fastnett-mobil går stadig raskere framover blant annet med kombinasjonen DECT trådløse telefoner og mobiltelefon.
At behovet er tilstede er hevet over tvil.

Internett-kamp
Internett-aksess-kampen fortoner seg på mange måter ganske lik mobilsituasjonen. Med alliansen Schibstedt-Telenor bak Scandinavia Online, vil de ha nær 80 prosent av markedet dersom ikke en meget kraftig konkurrent oppstår. Telias kjøp av Riksnett er et mottrekk som kan markere en begynnelse på en allianse som sannsynligvis må bli enda bredere for å true Scandinavia Online for alvor.

På den andre siden markerer Orklas satsing og at Dagens Næringsliv forlater Telenor, en sunn skepsis til markedsdominansen til Scandinavian Online. Det skal også bli spennende å se hva Konkurransetilsynet kommer til i så måte.

Sterke allianser
Kort sagt blir det mest spennende på IT-markedet i Norge i 1997 å se hvor sterke allianser konkurrentene makter å bygge for å demme opp mot Tormod Hermansens statlige råkjør for 70 prosent markedsdominans i nær sagt alle IT-segmenter. I tillegg hvor sterke bånd mediebransje og telebransje vil bygge her til lands.

Telefoni over Internett
På den teknologiske fronten er taletelefoni over Internett med god kvalitet noe av det mest spennende som skjer. Det kan nemlig forstyrre hele det internasjonale takstnivået på teletrafikk. Videre hvor raskt sammensmeltningen av fastnett og mobilnett (Kombi DECT-GSM) vil utvikle seg.
Vi vil også i 1997 få se hvilke aksessteknologier som blir vinneren. Her står det mellom DECT som trådløs aksess, kabelnett og ADSL (Høyhastighet over dagens kopperkabel). Alle tre teknologier er høyaktuelle og kan hver for seg vise seg å bli en meget rask ISDN-killer.

Enorme båndbredder
Når vi mener at de store teleteknologiske kvantesprang ikke kommer i 1997, er det fordi vi tror disse kommer ovenfra representert med satellitteknologi med enorme båndbredder (jamf. TeleDesic 1,2 Gbit/s). De første lavbaneprosjektene kommer på telehimmelen i 1998, men de mest spennende (ka-båndet) først på andre siden av årtusenskiftet.

Nytt kart
I 1997 vil aktørene på det norske telemarkedet tegne et nytt kart for konkurranse og tilbud på IT-området i årene framover. Det er nå premissene for framtidens norske kommunikasjonssamfunn blir lagt. Intet mindre.

Redaksjonen i Dagens Telecom ønsker deg et Godt Nytt Teleår!

Annonse


Annonse


Annonse