Annonse


Ericsson i sambatakt

Kontraktene er inngått med de regionale operatørene Telesp, CTB Campo og Telest og er på henholdsvis 2231, 194 og 65 millioner kroner.

Ferdig våren 1998
Installasjonene for Telesp skal være ferdige i mai 1998, mens de to andre kontraktene skal oppfylles i løpet av første halvdel av 1997.

Utviklingsplan
Bestillingene er en del av den Brasilianske regjeringens utviklingsplan for telekommunikasjon som løper fra 1996 til år 2003.
Målet er å heve telefontettheten fra dagens 10 prosent til omlag 24 prosent

Annonse


Annonse


Annonse