Annonse


Edb i helsesektoren

Dagens mangel på leger kan fjernes ved bedre utnyttelse av edb. I følge Arbeiderpartiets ukeavis Aktuelt Perspektiv er det store effektiviseringsgevinster å hente i helsesektoren ved mer effektive IT-rutiner.

Mer pasientbehandling
Det er IT-koordinator Bjørn Embretsen i Kommunenes Sentralforbund som etter ett års forskningsvirksomhet har kommet fram til at helsevesenet kan frigjøre inntil 4.000 legestillinger ved bedre edb-rutiner.
Frigjøring av legene fra «papirarbeid» kan brukes til bedre behandling av pasientene.

Opplæring nødvendig
Det er i følge Embretsen enkle grep som skal til for å effektivisere tjenesten.
Noe av problemet er mangel på opplæring i de edb-systemene som allerede er innført. Opplæringsbudsjettet brukes i helsevesenet i følge ham som en salderingspost.
Embretsen hevder de norske sykehusene har stått på stedet hvil de siste 20 årene når det gjelder IT-utvikling.

Annonse


Annonse


Annonse