Annonse


Løser betalingsproblem

Kortleserne vil fungere som de vi i dag finner i butikkene. Fordelen med slike personlige kortlesere er at de som mottar transaksjonen ikke får vite kontonummer og koder til kortet, melder siste nummer av det svenske tidsskriftet Ny Teknik.

Kortselskapene støtter
Den nye standarden støttes av de store kortselskapene og bankene i Sverige. Både Mastercard og Visa er positive til en slik løsning.
I Danmark utprøves nå bruk av personlige kortlesere.

Masseprodukt
Løsningen er enkel og vi vil tro masseproduksjon vil gjøre det mulig for «hvermansen» å skaffe nødvendig utstyr.
Hver PC tilknyttes egen kortleser. Kortleserne utrustes med kryptering. Dette gjør at både kontonummer og PIN-kode forblir en hemmelighet.
Dette er en langt sikrere løsning i forhold til hvordan betalingstransaksjoner foregår nettet i dag. Men det vil likevel ta tid før det blir enighet om en internasjonal betalingsstandard.

Annonse


Annonse


Annonse