Annonse


Arbeidssuksess på nettet

Arbeidsmarkedsetaten er nå inne på Origos 30 på topp liste på de mest brukte tjenestene på Internett. De figurerer i følge bladet Næring i Nord på en 15. plass på denne listen.

Skoleinformasjon
Oversikt over ledige skoleplasser er spesielt godt besøkt før skolestart.
Utlegging av pressemeldinger fra Arbeidsdirektoratet foregår fortløpende og vurderes også som nyttig.

Bedre kvalitet
Utviklingspotensialet for bruk av Internett vurderes av etaten som meget god.
Det arbeides med å bedre kvaliteten på tilgjengelig stoff. Dette prioriteres høyere enn utlegging av bredere informasjon.

Annonse


Annonse


Annonse