Annonse


Sikring av data

F-Secure DESKTOP er en ny programvare som tilbyr industriens ledende sikkerhetssystemer for vanlige brukeres for sensitive data. Den kryptografiske styrken i løsningen reguleres ikke av amerikanske myndigheters eksportreguleringer, og er nå tilgjengelig i hele verden.

Fleksibelt
Basert på fleksible AutoSecure kryptering og dekrypteringsteknologi vil F-Secure DESKTOP integrere kryptologi til Windows95, Window NT og Windows 3.X-brukergrensesnitt. Daglige dekrypterings- og krypteringsrutiner blir en automatisk del av på- og avlogging til/fra Windows. «The easy-of-use» har ikke begrenset den kryptografiske styrken i systemet eller hastigheten i F-Secure DESKTOP.

Påvirker sluttbrukeren
Det mest slående med DESKTOP er den enkle måten dette påvirker sluttbrukeren. Du kan nå automatisk dekryptere bestemte filer, kataloger og områder i forbindelse med at Windows startes. Brukeren kan permanent kryptere sensitive data med en menykommando, slik data vil aldri bli dekryptert automatisk.

Installasjon og konfigurasjon skjer via en veiviser, og alle oppsett kan enkelt endres via kontrollpanelet. Brukeren kan også lage en sikkerhetskopi av nøkkelen for å dekryptere filer. Dette kan på en enkel måte gjennomføres for store organisasjoner og ingen tap av data oppstår dersom den sikkerhetsmessige planleggingen foreligger.

Annonse


Annonse


Annonse