Annonse


Krenker ikke opphavsrett

Om konferansen ikke hadde nådd enighet på dette området ville utviklingen for Internett blitt kraftig bremset.

Nettbrukere, bibliotek og tjenesteleverandører gikk seirende ut av den nesten månedslange konferansen om opphavsrettslige spørsmål som er holdt i Geneve i desember. Konferansen drøftet beskyttelsen til verk som blir beskyttet av åndsverksloven, og hvordan denne beskyttelsen skulle praktiseres i elektroniske media.

Konferansen nådde enighet om at midlertidige kopier, som vanlige browsere lager på World Wide Web, ikke er en krenkelse av åndsverksloven.

Beskyttete tabeller?
Ett annet viktig spørsmål var om databaser kan beskyttes opphavsrettslig. Dette kunne gjort børskurser og fotballtabeller til eksklusive varer ifølge kritikerne. På dette punktet ble det ikke oppnådd enighet.

Annonse


Økende platebransje
Avtaleverket ble hilst velkommen som en «Stor seier» av representanter for den amerikanske plateindustrien. Denne mener at de vil stå for 15 prosent av omsetningen på nettet om fem år.

Over 160 forskjellige nasjoner har deltatt på konferansen i Geneve, som ble arrangert av FN-organisasjonen WIPO. Formålet for konferansen har vært å se hvordan skribenter, musikere og andre skapere av verk som går inn under lover tilsvarende den norske Åndsverksloven, skal få sine interesser beskyttet i Cyberspace.

Annonse