Annonse


Foss vil stoppe Telenor

To av romjulsavisene mener at Telenors vekst er noe av det viktigste som er skjedd i norsk næringsliv i 1996. I Arbeiderbladet heter det at “den største overraskelsen for mange var likevel da de våknet opp og oppdaget at Televerket, unnskyld Telenor, hadde kjøpt seg opp til “Norges største” på en rekke områder. Hvis alt går som Tormod Hermansen vil, er Telenor nå Norges suverent største innenfor kabel-TV, med 80 prosent av kabelmarkedet.
Dette gir trolig flere seere enn det Einar Førde og NRK har i hele Norge på en god kveld.” ..

“ De fleste av de 18 oppkjøpene, seks nyetableringene og aksjekjøpene i ti øvrige bedrifter har likevel gått ubemerket hen.”

To interpellasjoner
Det siste er ikke lenger like sikkert, etter utspillet fra Per-Kristian Foss i Dagbladet. – I sum flytter nå Telenor på større pengebeløp enn det stortingsflertallet klarer å omdisponere under behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget. Det reiser prinsipielle spørsmål som både regjeringen og Stortinget bør ta på alvor, sier Foss, som ønsker en reell privatisering av teleselskapet.

Han kommer i løpet av kort tid til å reise to interpellasjoner om Telenors fremtidige rolle i Stortinget. Den ene, til samferdselsminister Sissel Rønbeck, stiller spørsmål om hun ser noen grenser for Telenors vekst. Den andre, til planleggingsminister Bendik Rugaas, vil ha svar på om han ser noen problemer med Konkurransetilsynets manglende uavhengighet nettopp i forhold til Telenor.

Annonse


Annonse


Annonse