Annonse


Register på nettet

– Vi håper byrådet og Stortinget nå følger opp, og legger sine register ut på nettet nå som SV har gjort jobben, sier Ivar Johansen i en kommentar til Dagens Telecom.

Søkbar database
SVs register er lagt ut på internett, i en søkbar database. På denne måten skapes større åpenhet om folkevalgtes økonomiske interesser, styreverv m.v. mener SV bystyregruppe i Oslo.

Venter ikke
SV venter ikke lenger på Stortingets behandlingstid, hvor det på initiativ fra enkeltrepresentanter drøftes om registeret over stortingspolitikeres økonomiske eierinteresser bør gjøres kjent for publikum via internett. Det eksisterer i dag et slikt register, men tilgjengeligheten er begrenset ved at en må møte opp personlig i rådhuset for å kunne lese registeret.
Du finner registeret på http://www.sv.no/fylker/oslo/okonomi/soek.html

Annonse