Annonse


Piratvarer under treet

– Gå tilbake til forhandleren, og forlang å få rettet opp, sier Heidel. Forlang lisens og manualer, og be om å få de originale boksene – og programvaren registrert på ditt eget navn. Forhandlerne skal levere dokumentasjon på all programvare, og går de ikke med på det: Be om å få tilbake pengene.

I gråsonen
– Hvor mye piratsalg er det til jul?
– Vanskelig å si. Microsoft og BSA har fått en del telefoner, men som regel er det bare de tilfelle hvor folk stusser som vi får høre om.

– Jeg tror ikke privatkjøperne ikke er så obs. på at programvare skal være lisensiert sier, Heidel. Mange handler i god tro, og synes det er fantastisk gøy at de får med så mye programmer.

I god tro
– Hvor mye skal til før det aksepteres at det er ha handlet i god tro?
– Et vurderingsspørsmål. Vi kan anta at en 40-åring, som ikke bruker data i arbeidet, og som får sin første PC i utgangspunktet vil være i god tro. Mens en 17-åring med vanlig datakyndighet ikke vil være det. Men ingen forhandler er i god tro

Heidel er forbauset over at såpass mange forhandlere sjanser på å selge program uten lisens.
– Desverre får vi ofte full klaff når vi sender ut personer som skal sjekke om PC’salget foregår i forbindelse med piratkopiering. Jeg synes det er veldig rart, for vi har hatt fire store erstatningssaker de to siste månedene som skyldes at forhandlere har solgt programvare uten lisens, sier Heidel.