Annonse


Enighet om ADSL-avtale

Det var i oktober det ble kjent at Alcatel hadde vunnet konkurransen om ADSL-utstyr til de fire amerikanske teleoperatørene Americtech, BellSouth, Pacific Bell og Soutwestern Bell.
ADSL er teknologien som gjør det mulig å mangedoble hastigheten ved dataoverføring i vanlige telefonkabler – samtidig ved å utnytte kapasiteten som blir til overs når den vanlige telefonien har fått sitt.

Avtaler
Anbudsrunden var imidlertid bare første skritt på veien: Det har også vært nødvendig å komme frem til en konkret, økonomisk avtale med de fire selskapene. Nå er også dette i orden og avtalen er i havn for selskapet, som skal levere Alcatel 1000 ADSL-løsninger til amerikanerne.

Prøveprosjekt
Selve kontraktsummen er ikke kjent, og det samme gjelder leveringstidspunktet: De fire selskapene samarbeidet riktignok om anbudsprosessen, men nå har hvert enkelt av den sin egen plan for utbygning og markedsføring av sine ADSL-nett.

Alle fire har imidlertid allerede startet prøveprosjekter og i følge Alcatel kommer tusenvis av amerikanere til å bruke ADSL i løpet av de neste 12 til 18 månedene. Innen år 2001 vil dette antallet øke til mer enn en million, sier Alcatel.

Annonse


Annonse


Annonse