Annonse


Vant mot Datatilsynet

Sykehuset fikk tvert nei fra Datatilsynet da det sommeren 1995 søkte om tillatelse til å kople seg opp mot det globale nettet. IT-sjefen valgte å trosse forbudet, og de ansatte har i denne perioden brukt Internett bl.a. til meldingsformidling og kunnskapsutveksling.

Overprøvd
Nå har Justisdepartementet overprøvd Datatilsynet, skriver Bergens Tidende. Departementet mener at sykehusets sikkerhetsrutiner er gode nok, under forutsetning av at pasientinformasjon holdes utenfor nettet.

Datasikkerheten
Justisdepartementets vurdering av datasikkerheten ved Haukeland sykehus er basert på det faktum at sykehuset i dag ikke har noe elektronisk journalsystem.Vedtaket ventes å få prinsipiell betydning for norske sykehus.