Annonse


Skjult datakriminalitet

En vanlig antagelse har vært er at det er ansatte som har stått bak datakriminaliteten. Men en ny amerikansk undersøkelse viser at storforetak som har hatt inntrengning i sine dataanlegg ofte har mistanker mot konkurrentene.

Andre bedrifter
I den norske mørketallsundersøkelsen fra 1993 var det to bedrifter som rapporterte at det var en en konkurent som hadde vært ulovlig inne på dataanlegget.
– Trenden er at i perioden 1989-93 økte antall av ikke-ansatte som begikk datakriminalitet, sier revisor Arve Tjåland, som utførte undersøkelsene for Næringslivets Sikkerhetsråd.

Halvparten
– Vi fant ikke noe markert skille i våre undersøkelser i1993. Da delte det seg omtrent fifty/ fifty om det var interne eller andre som begikk overtrampet.
Tallene for perioden 1989 – 1992 viser at 43 prosent av de som stod bak de registrerte hendelsene var klassifisert som “ikke-ansatte” og 41 prosent som “ansatte”.

Internett
– I perioden 1985-88 var det ikke så mange bedrifter som hadde ekstern tilknytning, så det er helt naturlig at en får flere innbrudd når en får oppkoblinger mot Internett og tilsvarende. Når dette øker er det helt naturlig at en får flere innbrudd. Men den feilkilden som ligger i dette har vi ikke tatt hensyn til, sier Tjåland.

Annonse


Bare spekulasjoner
Førstestatsadvokat Sverre Lilleng i Økokrim er enig i at oppkobling mot internett ikke bare har fordeler for bedriftene:
– Gjennomgående viser det seg at datakriminaliteten øker når bedriften kobler seg opp. Det er mange bedrifter som har meldt om forsøk på inntrengning. Det sier seg selv at når det blir flere som kommuniserer på internett, så vil også antallet straffbare handlinger øke.
– Er det mulig å si noe om det er konkurrenter som står bak disse forsøkene på inntrengning?
– Det er saker som det er mulig å spekulere i, men vi har i dag ikke grunnlag for å konkludere med noe slikt, sier Lilleng.

Se også artikkel: Åpent næringsliv

Se også artikkel: Mistenker konkurrenter