Annonse


Nok en Kina-kontrakt

Kontrakten er en utvidelse av den avtalen som ble inngått i mai 1995 da Ericsson ble valgt som hovedleverandør til Shandong-provinsens digitale mobiltelefonnett. Siden da har Ericsson fått fire tilleggskontrakter til en samlet verdi av 108 millioner dollar, eller vel 700 millioner norske kroner.

Økonomisk vekst
Med det siste utbyggingsoppdraget vil GSM-nettet i Shandong ha en total kapasitet på en halv million telefonabonnenter.
Shandong ligger på den kinesiske østkysten og er regnet som en av de tre mest økonomisk fremgangsrike provinser i landet.

Vennskapsavtale
Kina har utviklet seg til å bli Ericssons nest største marked på verdensbasis. Det svenske konsernet har hele 2800 ansatte fordelt på 13 kontorer og ni ulike joint ventures i Kina.
Selskapets suksess i Shandong skyldes ikke minst det gode forholdet til Vestmanland, som Shandong inngikk en såkalt “søsterprovins-avtale” med tidlig på 90-tallet. Flere svenske selskaper er interessert i å utvide den kommersielle kontakten med Kina og benytter Shandong/Vestmanland-forholdet som døråpner.