Annonse


Mistenker konkurrenter

I den største amerikanske undersøkelsen som er foretatt om datakriminalitet kom det fram at konkurrenter ofte ble mistenkt for å stå bak de ulovlige inntrengningene:

Dokument-jakt
– En rekke selskap fortalte meg at de hadde sporet angrepene til konkurrenter, sa Mark Gembicki i WarRoom Research, som stod bak undersøkelsen.

Funnene viste blant annet:

 • Mer enn 22 prosent av inntrengningene var jakt etter dokumenter som først og fremst hadde interesse for konkurrenter, eller omhandlet forretningshemmeligheter.

  Annonse


 • 58 prosent av selskapene hadde opplevd inntrengning i dataanlegget det siste året.

 • 18 prosent av selskapene mente at de hadde tapt mer enn en million dollar, tilsvarende godt over seks millioner norske kroner. To tredjedeler av selskapene opplevde tap på over 300.000 kroner.

  Anmeldes sjelden
  Undersøkelsen ble foretatt i samarbeid med en underkomite i det amerikanske senatet. Spørreskjema ble sendt til 500 store amerikanske selskap, av disse svarte 236, og det er den høyeste svarprosenten en har fått på denne typen undersøkelser i USA.

  Ett stadig problem er at datakriminelle forhold sjelden anmeldes. 37 prosent av selskapene sa at de ville gå til politiet bare dersom dette var et krav i loven. Ofte begrunnet selskapene de manglende anmeldelsene med at de fryktet offentlighet ville skade tilliten til selskapet.

  Interessant er det også at ingen av finansinstitusjonene besvarte spørsmål som berørte problem med elektronisk overføringer av penger.

  Se også artikkel: Skjult datakriminalitet

  Se også artikkel: Åpent næringsliv