Annonse


Kinesisk liberalisering

Kinesiske myndigheter drøfter nå gjennomføringen av nye regler som vil giutenlandske selskap større tilgang til det kinesiske hjemmemarkedet.Planene ble offentliggjort tidligere denne uken.I følge en talsmann skal det vedtas nye regler for utenlandske selskap somarbeider med telekommunikasjon.

Kinesisk toll-mur
I første rekke skal tollsatsen senkes fra 25 prosent til 15 prosent ogdette skal senkes videre. Vedtakene er i tråd med WTOs retningslinjer. Detkinesiske markedet blir ofte betegnet som verdens raskest voksende markedfor telekommunikasjon.
Kina har også vedtatt å utvide sitt forsøksprogram for samarbeid medutenlandske marked. Dette gjelder blant annet for banker og forturistindustrien.(Kilde: Reuters)

Annonse