Arkiv

Annonse


IT i planleggingsdeptet

Arkiv– Jeg kan bekrefte at en del oppgaver i min avdeling nå vil bli overført til Administrasjonsdepartementet, sier ekspedisjonssjef Per Sanderud i Samferdselsdepartementet. Han vil ikke gå nærmere inn på hvilke oppgaver det handler om.
Det som imidlertid er klinkende klart er at Planleggings- og administrasjonsdepartementet vil ha ansvaret for den overordnede IT-strategiutvikling og at Torbjørn Jagland ikke har fulgt et direkte forslag fra Samferdselsdepartementet om å legge koordineringsansvaret dit. Det ble nemlig fremmet et slikt forslag i utkastet til statsbudsjett for neste år.

Søker etter fagfolk
Og Bendik Rugaas er allerede i ferd med å styrke staben. Denne uken annonserte han etter rådgiver til seksjonen for tjenesteutvikling og IT-koordinering. Og at det her dreier seg om mer enn bare koordinering innad i forvaltningen skinner gjennom i annonseteksten.
Det går blant annet fram av annonseteksten at rådgiveren skal arbeide med «tverrsektorielle IT-utviklingsprosjekter». Det stilles også krav til «solide kunnskaper om statlig IT-politikk».
Mye tyder på at det Torbjørn Jagland og Bendik Rugaas her er iferd med å gjøre i det stille er å overføre ansvaret for Statens Teleforvaltning til Planleggingsdepartementet nærmest bit for bit. Det synes iallfall åpenbart at det er en prosess i gang i den retning.

Annonse


Annonse


Annonse