Annonse


HjemmeNett utfordrer SOL

Det er Orkla, Egmont og Hjemmet Mortensen som sammen skal investere seks millioner i første omgang i HjemmeNett, en Internett-tjeneste rettet mot hjemmemarkedet, først og fremst.
De tre selskapene fordeler aksjene med 37,5 prosent mellom Orkla Media og Hjemmet Mortensen, mens Egmont (som også er medeier i Hjemmet Mortensen) går inn med de siste 25 prosentene.

Vil vokse raskt
Meningen er å satse på forbrukermarkedet, som i følge HjemmeNetts daglige leder Toralf Ekelund vil selskapet vokse raskt etterhvert som Internett trenger inn i stadig flere norske husstander. Målet er å tjene penger på annonser, først og fremst – og det nye selskapet skal være en rendyrket innholdsleverandør. Internettaksess vil andre ta seg av.

Eier mange blader
Det er verd å merke seg at selskapene bak HjemmeNett allerede eier mange publikasjoner som er til stede på Internett – særlig i regi av Telenor Online og Schibsted Nett. Dette gjelder blant andre Dagbladet, Det Nye, Økonomisk Rapport, Kampanje og Hjemme-PC. Det er altså grunn til å tro at nye SOLs markedsandeler vil synke nesten fra dag 1.

Ingen selvfølge
På den annen side er det ingen selvfølge å komme seg inn på Internettmarkedet i dag. Riktignok er penetrasjonen fremdeles lav blant forbrukerne, men det er likevel liten tvil om at Schibsted Nett og Telnor Online/SOL allerede er etablert som de to ledende merkenavnene i bransjen.
Det er ikke sikkert at seks millioner kroner er tilstrekkelig til å etablere et nytt merkenavn – selv om Hjemmenett skal ha tid på seg frem til 1999 med å gå i overskudd. Tjenesten skal komme på luften i løpet av første halvår.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse