Annonse


DNV vil trygge skipsdata

Utviklingsverktøyet som er valgt for å oppfylle kravene til standarden, er Express Data Manager fra norske EPM Technonlogy AS.
ISO 10303-STEP standarden gjør det mulig å utveksle CAD/CAM, CAE og en hel rekke andre typer data mellom systemer med programvare fra ulike leverandører.
Den globale maritime sektoren følger bil- og flyindustrien når den nå streber mot en standard for utveksling av data.

Annonse


Annonse


Annonse