Annonse


Åpent næringsliv

Skjemaene har samme struktur som i de tidligere undersøkelsene, og grunnen er at svarene skal kunne sammenlignes. Analysen skal være ferdig før påske.
Spørreskjemaet sendes ut til omlag 1.000 bedrifter og offentlige institusjoner i Norge, halvparten av disse faller i kategorien store bedrifter med mer enn 200 ansatte og den andre halvparten er bedrifter med mellom fem og 200 ansatte. Ved tidligere undersøkelser har omlag 50 prosent svart, og en regner med samme svarprosent nå.

Meget god respons
Tjåland er fornøyd med at det er god respons på følsomme spørsmål:
– Dette ligger langt over svarprosenten en har fått i tilsvarende amerikanske undersøkelser, og de spørreskjemaene var langt mindre omfattende, sier Tjåland.

Sammenligner med anmeldte forhold
– Vi håper på å få en tilsvarende undersøkelse via Økokrim for å se på anmeldte forhold. Da kan vi sammenligne opplysninger om registrerte datakriminelle forhold, og se på hvor mange som har krysset av for at de ikke har anmeldt datakriminelle forhold.
Svenskene skal over nyttår foreta en egen undersøkelse. Den følger samme mal som er brukt i Norge.
Den svenske riksrevisjonen sender ut spørreskjema for sin undersøkelse i januar.

Se også artikkel: Skjult datakriminalitet

Se også artikkel: Mistenker konkurrenter

Annonse