Annonse


40 prosent med PC

Antallet datamaskiner har økt kraftig de siste årene, ifølge denamerikanske dataindustriens årbok. Her er dens oversikt over forholdetmellom mennesker og maskiner.

 • 1965: 10.000 hadde tilgang til en maskin.
 • 1975: 1000 personer hadde tilgang til en maskin.
 • 1985: 100 personer hadde tilgang til ni maskiner.
 • 1996: 100 personer har tilgang til 40 maskiner. Det betyr at det i USAtotalt er 96 millioner datamaskiner.
  Årboken spår at veksten vil forsette sterkt de neste årene, og at det innenår 2 000 vil være minst 55 datamaskiner til rådighet for 100 personer. Mendette tallet vil avhenge av utviklingen. Dersom NettPCene og kombinasjonenav fjernsyn og Internett blir en suksess blir tallet en god del større,skriver Financial Times.

  Øker
  Årboken mener at dersom den tekniske utviklingen fortsetter medstemmegjenkjenning og virtuell virkelighet så kan en oppnå en tett påmellom 60 og 70 datamaskiner for hver 100 amerikaner allerede vedårtusenskiftet.

  Totalt anslås det at 257 millioner datamaskiner er i bruk over hele kloden.

  Annonse