Annonse


Web-servere er sårbare

Stadig flere bedrifter blir mer avhengige av fullt oppegående servere til enhver tid. De er samtidig avhengige av at ingen manipulerer de data som ligger lagret på serverne. Etterhvert som elektronisk handel via Internett brer seg, blir behovet for sikkerhet enda større.

CIA angrepet
At hackerne slår til, selv mot de mest prestisjetunge datamiljøer ble grundig bevist i høst da data på CIAs hjemmeside ble endret utenfra. Et lignende angrep har USAs justisdepartement vært utsatt for.

Brannmurer
De fleste bedrifter med servere mot Internett har opprettet brannmurer som ligger mellom virksomhetens interne nett og Internett. Slike brannmurer gir god beskyttelse mot innbrudd via Internett. Muren gir imidlertid ikke beskyttelse for manipulering av selve serveren.

Beskytter serverne
IBMs nye Server Security Package er laget for å gjøre serverne mindre sårbare. Systemet overvåker aktiviteten på web-serveren med korte intervaller. Uautoriserte endringer registreres derfor straks.
Sikkerhetssystemet gjør at serveren kan slå seg av eller alarmere systemadministratoren. Pakken kan også brukes til annen alarmering om program- eller maskinvarefeil.
Det nye sikkerhetssystemet kan brukes under de fleste plattformer, som for eksempel, Windows NT, AIX og OS/2.

Annonse


Annonse


Annonse