Annonse


Tarjanne får 70.000

Merittlisten til ITU-leder Pekka Tarjanne er imponerende og kvalifiserer utvilsomt til en hederspris eller to. Det spørs imidlertid ikke om Nokia har gått litt vill i protokollene denne gangen. Det vil i hvertfall forundre mange om herr Tarjanne mottar hedersprisen på 50.000 finske mark.

Strenge habilitetsregler
Alle habilitetsvurderinger tilsier at han ikke kan ta i mot hedersprisen “Award of Nokia Foundation”. Som leder av en av de viktigste standardiseringsorganisasjonene innen telekommunikasjonsområdet vil det mildt sagt «bli lagt merke til» om Pekka Tarjanne mottar et større pengebeløp fra en av verdens største telekommunikasjonsbedrifter.

Mange meritter
Uansett: Valget har falt på Pekka Tarjanne, som altså selv får vurdere hva han skal gjøre med pengene. Prisjuryens begrunnelsen for tildelingen er Tarjannes innsats i arbeidet med dereguleringen av det finske telemarkedet – først som samferdselsminister fra 1972 til 1975 – og deretter (1977-89) som leder for post og telekomvirksomheten som han senere privatiserte. I 1989 gikk han over i stillingen som generalsekretær i ITU, hvor han har gjort en betydelig innsats for å liberalisere det globale telekommarkedet.

Språkpris?
Som en kuriositet kan det nevnes at Tarjanne har gått en god skole, nærmere bestemt en norsk ingeniørhøgskole, noe som har ført til at ITU-lederen snakker flytende norsk. Bare det er jo verdt en pris.