Annonse


Stentofon snakker høyt

Styret i Stentofon er på kollisjonskurs med den største aksjonæren i selskapet Dagfinn Sundal.
– Sundal har uttrykt overfor oss at han verken har noe imot administrasjonen eller sammensetningen av styret, men han mener at vi ikke har prioritert den delen som han ønsker å prioritere, sier styreformann Fredrik Vogt Lorentzen i Stentofon.
Det betyr at Stentofon fortsatt mener at østerrikske Commend er den mest interessante spartneren. RingCom ble vurdert i prosessen, men ble ikke funnet like interessant.

Kjente til fusjonsplaner
Dagfinn Sundal kjøpte seg opp til største aksjonær i Stentofon etter at planene om fusjon med Commend ble kjent.
Sundal stiller seg ifølge Finansavisen ikke negativ til oppkjøpet, men mener prisen er for høy, og at det må skapes en slagkraftig enhet i Norge før en går til utlandet for å kjøpe opp.

Fundament
Det er styreformann Fredrik Vogt Lorentzen ikke enig i.
– Det er viktig for både Stentofon og bransjen at vi har produkt- og teknologifundamentet er i orden før vi går videre og strukturerer på andre og mer finansielt pregede områder.
Styret stiller seg positiv til å innlede forhandlinger om en mulig fusjon med RingCom, men mener dette skal vente til etter at kjøpet av Commend er avklart.
– Vi har et positivt syn på at Stentofon bør blir større, og i den forstand har vi ikke noe imot et samarbeid, sier Lorentzen.

Ekstraordinært
15 prosent av aksjonærene har undertegnet et brev og et ønske om ekstraordinær generalforsamling og et nytt styre.
Styret har bedt opprørerne om å vurdere synspunktene sine på nytt. I følge aksjeloven er styret forpliktet til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling.
– Vi vil ha samtaler med dem underveis for å forklare om Commend-dealen, sier Lorentzen.
Han understreker at Stentofon er et børsnotert selskap og at opplysningene skal tilflyte alle.

Annonse