Annonse


Nytt overvåkingssystem

Det nye systemet vil gi bedre oversikt over trafikken i norsk territorialfarvann. Datasystemet COSS (Costal Surveillance System) vil fra neste år også kunne benyttes av etater som politi og toll, melder Stavanger Aftenblad.

Overvåker utlendinger
Det er forutsetningen at datasystemet skal gi best mulig oversikt over utenlandske anløp. Det er også ønskelig å overvåke forskningsaktivitet innenfor norsk farevann.

Hvert år anløper ca. 30.000 sivile fartøyer norske farevann. Forsvarskommandoen mottar ca. 100.000 meldinger om slike anløp fra fartøy, kystradio, havner og operatørselskaper. 21 av de utenlandske fartøyene er i år anmeldt for brudd på meldeplikten.

Annonse


Annonse


Annonse