Annonse


Hvem får annonsekronene?

– I dag finnes det ingen samlet oversikt over hvem som får annonseinntektene på den norske delen av Internett, men det er klart at det er ønskelig å registrere slike tall for nettet også, sier konsulent Pål Munkvold i Norsk Reklame-Statistikk til Dagens Telecom.

Møte på nyåret
Analyseselskapet har avtalt et møte med nettleverandørene rett over nyttår for å diskutere mulighetene om å starte opp en slik tjeneste. Norsk Reklame-Statistikk registrerer i dag kun annonsetall for de tradisjonelle mediene som print, tv, radio, kino og plakat.

Hvem øker mest?
Annonseringen på intereaktive multimedia-tjenester i Europa, USA og Asia vil øke med hele 230 millioner kroner i løpet av de nærmeste ti årene, melder det engelske analysefirmaet Ovum.

Avisene foreløpige vinnere
I følge Dagens Næringsliv er det avisene som vinner kampen om årets annonsekroner i Norge, disse økte med 18 prosent mens den gjennomsnittlige veksten i reklamemarkedet har vært på 15 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse