Annonse


Flere aviser på Nettet

Undersøkelsen om norske mediebedrifter på Internett ble utført av Institutt for journmalistikk i slutten av september. De konstaterte en meget sterk vekst de siste måendene. Siden den gang har veksten fortsatt.

Avisene er best representert på nettet. 57 av landets 218 aviser har nå egne sider. Åtte av disse har egen nett-redaksjon, mens 17 henter stoff fra papirutgaven.

Bare 18 av fagpressens 202 tidsskrifter var i september ute med Nettinformasjon. Radio- og fjernsynsmediene var bedre representert. Ca. ti prosent av landets 218 radio- og fjernsysnskanaler hadde egne sider på Internett.

Annonse