Annonse


Bedre telefonservice?

Kontrakten er på 1,6 millioner kroner. Det nye telefonanlegget i Brønnøysund blir satt i drift i mars neste år.

Stor inngående trafikk
– Brønnøysundregistrene er en krevende kunde med meget stor inngående telefontrafikk. De har behov for avanserte svartjenester, med blant annet talemeldinger og automatisk fordeling av telefonsamtalene, sier selgerleder Knut Thore Nielsen i Ringkjøb.

Nytt felles system?
På sikt sier Nielsen det kan bli aktuelt å kople sammen telefonsentralen og registerets databaser i et felles system.

Køordning
Alcatels A4400 hussentral omfatter blant annet et køsystem med tale og automatisk fordeling av samtalene, samt et trådløst telefonnett.
Ringkjøb skal også levere 96 digitale og 286 analoge linjer for personlige brukere.

Annonse