Annonse


Vil ha bank på nettet

Undersøkelsen viser at 34 prosent av Norges befolkning er positive til banktjenester på Internett. For aldersgruppen under 50 år, er interessen tett opp mot 50 prosent. Undersøkelsen er gjort av Fellesdata i samarbeid med analysebyrået 4 Fakta

Overraskende høy
– Interessen er overraskende høy tatt i betraktning det relativtbegrensede antall Internett-brukere i Norge idag, sier direktør Jan Kirkerud i Fellesdata.

Kirkerud påpeker at kun et fåtall banker markedsfører og tilbyr nettjenesten.

Manglende kjennskap
Undersøkelsen viser at årsaken til manglende interesse for banktjenester på Internett, er knyttet til manglende kjennskap og kunnskap.
– Det er derfor rimelig å anta at prosentandelen som er positive til en slik tjeneste, vil øke med opplæring og informasjon om tjenestens muligheter, sier Kirkerud.

Annonse


Nettilgang
I følge undersøkelsen er 34 prosent av befolkningen positive til banktjenester på Internett. Forutsatt på Internett-tilgang, øker tallet til 47 prosent (30 prosent kan tenke seg å ta tjenesten i bruk, 17 prosent kanskje). For aldersgruppen under 50 år, er tilsvarende tall over 60 prosent (41 prosent og 21 prosent).

God inntekt
Den generelle interessen og faktiske bruksintensjon er økende med synkende alder. Menn og kvinner ligger på tilnærmet samme nivå, men med en noe sterkere bruksintensjon blant menn. Høyere husstandsinntekter gir også større interesse.

Vil ha bedre oversikt
50 prosent av befolkningen ønsker bedre oversikt over bankens produkter og tjenester. 40 prosent er positive til å kommunisere med banken via Internett. Denne holdningen forsterkes i aldersgruppen inntil 50 år.

Klar konklusjon
Banktjenester over Internett anses å ha et stort og økende potensiale. Markedet vil vokse i takt med PC/Internett-utbredelsen i private husstander. Kunnskap om og fortrolighet ved bruken av PC/Internett vil øke parallelt og dermed redusere barrieren som manglende kjennskap og kunnskap representerer, heter det i undersøkelsen.

Annonse