Annonse


Unisys i pluss i ’97

Unisys Norge sliter fremdeles med røde regnskapstall, men selskapet er nå på rett vei, i følge adm.dir.Jon Dissen, som overtok direktørstolen i selskapet etter Terje Foyn Johannessen i sommer. Johannessen fratrådte som direktør i Unisys for å ta over ledelsen i Customax Scandinavia.

Selger for 100 mill.
– Vi er i rute med gjennomføringen av tilpasninger i organisasjon og virksomhet som følge av omorganiseringen i 1996, og vi går inn i det nye året med styrket fokus på kunde- og kompetansesiden, sier Dissen til Dagens Telecom.

Konsolidering
Han innrømmer at regnskapsåret 1996 i stor grad har vært preget av konsolidering og opprydding, men viser til at Unisys ser ut til å nå målet om en omsetning på omlag 100 millioner kroner i år.
Dette er vesentlig mindre enn i 1995, da Unisys omsatte for 154 millioner kroner. Da hadde imidlertid selskapet vel 100 ansatte, mot 60 i dag, og endte opp med røde tall på bunnlinja.

1996 et ryddeår
– Årets omsetning er som forventet. Nå benytter vi 1996 til å rydde opp i bøkene, ta alle de omstruktureringskostnader som er påløpt på 96-regnskapet, samt ta de nødvendige avsetninger i år som sikrer at vi går til 1997 med “blanke ark”. Deretter forventer vi en forbedring i driftsmargin som innebærer at vi vil gå med et driftsmessig overskudd i vår løpende forretning i løpet av 1997, sier Dissen.
Etter at Unisys-staben nesten ble halvert etter det skuffende 1995-resultatet, ser han behovet for igjen å styrke arbeidsstokken.

Annonse


Styrke kompetansen
– Vi ser behovet for å styrke vår kompetanse og øke ressursene innen utvalgte områder på både konsulent- og service-siden. Selve «slankeprosessen» var jo udramatisk siden det ble etablert et eget AS som overtok Unisys’ forpliktelser overfor både kunder og ansatte, fremholder Dissen.

Resultat-forbedring
Unisys-direktøren sier han forventer en forbedring i selskapets driftsmargin som innebærer at bedriften får et driftsmessig overskudd i sin løpende forretning i løpet av 1997. Dissen poengterer at det er for tidlig si hva dette eksakt vil bety for Unisys eksterne resultatregnskap for neste år, annet enn at «vi regner med en vesentlig resultatforbedring».Den delen av Unisys Norge som senere ble etablert som selskapet Customax Scandinavia A/S står for ca 15 millioner av omsetningen i 1996. For 1997 vil en veldig liten del av Unisys Norges omsetning være relatert til Customax.

Kommunikasjonsbedrift
Dissens suksessoppskrift for videre vekst for Unisys Norge er fortsatt satsing på selskapets tradisjonelle områder innen plattform og infrastruktur, kombinert med økt fokus på nye produkter og tjenester innenfor dette.
– Vi skal fortsatt være en samarbeidspartner med høy kompetanse og aktuelle produkter og tjenester for store og mellomstore organisasjoner i det norske markedet. Unisys vil dessuten fortsatt ha en sterk forankring innenfor områdene handel og industri, sier Dissen.

Styrke LAN-området
Høy kompetanse på kommunikasjons- og nettverksløsninger, i vid forstand, er nok det sterkeste kortet Unisys Norge har. Denne forretningsvirksomheten (både LAN og WAN) vil Unisys bygge videre på, i tillegg til å satse enda hardere på konsulenttjenester, løsningsforslag og implementering av Internett- og intranettløsninger. Unisys satser på Novell i sin satsing på gruppevare og programvare for intranett. I tillegg har selskapet et godt forhold til Microsoft (Windows NT plattformleverandør).
Unisys Norge vil også styrke sin satsing på servermarkedet (Unix/NT ) for forretningskritiske applikasjoner – det være seg i rollen som systemintegrator så vel som løsningsleverandør, opplyser Dissen, som dessuten varsler nye lanseringer innenfor PC-familien Aquanta på nyåret.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse