Annonse


Slaget om Norge

– Vi er i ferd med å omstrukturere på nordisk nivå, sier Terje Nordahl til Telecom Revy.
– Telia lager en nordisk nettenhet og en nordisk enhet for produktutvikling, mens vi i Norge får et rendyrket markedsselskap som skal ta seg av kunderelasjonene. Dette nye markedsselskapet vil gå i balanse i Norge neste år, noe som vil kreve en betydelig økning i omsetningen i våre fire satsingsområder: Mobiltelefoni, Internett, bredbåndtjenester og Customer Care-løsninger – som forøvrig er et felt hvor Telia Norge gjør pilot-utvikling på vegne av hele konsernet, og med en stor pilotkunde i Norsk Hydro.

Mobilnett
– Medfører det du sier at dere nå er fast bestemt på å etablere et mobilnett i Norge?
– Jeg tar det for gitt at vi blir operatør, derfor ansetter vi folk som om vi skulle få konsesjonen. Men vi har fremdeles to beslutningspunkter hvor det er mulig for oss å stoppe hele mobilutbyggingen: For det første kan vi jo fremdeles bestemme oss for ikke å søke om lisens. Dessuten kan vi i neste omgang, når vi eventuelt blir tilbudt en slik lisens, fatte beslutningen om vi faktisk vil ta imot den på de betingelser som blir satt.

Internett
– Telia har også annonsert etter medarbeidere som skal ta seg av Internett. Når kommer dere i gang med dette?
– Det vi kommer til å gjøre, er å bygge et helt eget nett for Internett-trafikk, slik de har gjort i Sverige – et nett som er spesialtilpasset det ringemønsteret som Internett har. Vi kommer til å tilby forskjellige aksess-typer, så som ISDN, fast linje eller oppringt samband. Vi er svært godt fornøyd med Telenors nye priser, hvor landet deles inn i 19 lokaltakstområder og hvor det følgelig blir vesentlig enklere for oss å sette opp noder. Derfor regner vi med at vår Internett-tjeneste kan være på luften allerede i løpet av første halvår neste år.
– I dag dekker vi fire byer med vårt ATM-nett, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. På sikt regner vi med å ha mellom 20 og 35 noder – noe vi egentlig har i dag i vårt gamle lavhastighetsnett. Vi beveger oss oppover i hastighet, fra 34 Mbit/s til 155 – og etterhvert får vi hastigheter som 622 Mbit/s og 2,5 gigabit.
– Men på den annen side må man ikke se seg blind på dette nettet – og derfor er det viktig at vi skiller det ut i en nettdivisjon, mens vi her i Telia Norge konsentrerer oss om markedsbiten. For Telia må opp i verdikjeden, i samarbeid med våre partnere. Dette kan gjelde basistjenester som Frame Relay og telefoni, hvor vi selger i bøtter og spann, men det kan også gjelde mer spesialiserte tjenester. Vi kan for eksempel selge IT on demand – som er et nytt begrep – i samarbeid med våre partnere og med våre nett-tjenester som Telia City Line og Telia City Services i bunn. Videokonferanser er et annet område vi skal komme inn på. Og på sikt må vi akseptere at Telia også skal jobbe med lokalnett – siden sammensmeltningen mellom PABX og LAN jo vil komme. En lang rekke av de funksjoner som i dag kjøres på Meridien eller MD110 kan kjøres på et LAN.

Annonse