Annonse


Schibsted/Online granskes

Konkurransetilsynet har varslet både Telenor og Schibsted om nærmereundersøkelser vil bli foretatt, og at disse kan føre til at sammenslåingenblir stoppet, skriver Aftenposten onsdag .
Det er kommet frem påstander om at fusjonen kan føre til monopol påområdet. Spørsmålet som konkurransetilsynet vil se nærmere på er omsammenslåingen vil skade konkurransen på området.

Einar Hope, direktør i Konkurransetilsynet, har varslet at det nå skalforetas en høringsrunde med Schibsted Nett og Telenor Onlines konkurrenter.
De to samarbeidende selskapene har rundt 100 000 abonnenter, og har omlagtre fjerdeparter av det norske markedet.

Annonse


Annonse


Annonse