Annonse


Råsterk superdatamaskin

– Den nye maskinen, en Origo 2000 fra Silicon Graphics, markerer overgangen til en ny generasjon superdatamaskiner. Når den blir ferdig utbygget til sommeren, vil den kunne utføre inntil 50 milliarder flyttallsoperasjoner per sekund ved hjelp av 128 prosessorer, sier leder for tungregneprosjektet Tor Førevik i Parallab til Dagens Telecom.

Ledende senter
Maskinen vil være den andre i sitt slag i Europa. Innkjøpet vil derfor styrke Parallabs prosisjon som Norges ledende senter for tungregning. Senteret eies av Universitetet i Bergens seksjon for eksternt finansierte prosjekter.

Hele landet
Innkjøpet inngår i Norges Forskningsråds (NFR) program for tungregning. Maskinen vil bli stilt til disposisjon for forskningsinstitusjoner over hele landet, og ventes hovedsakelig å bli brukt til å utføre kompliserte simuleringer innen geofysikk og teoretisk kjemi.

Forskingsrådet finansierer
Forskningsrådets engasjement innebærer at de finansierer vel 60 prosent av kjøpesummen for den nye superdatamaskinen. Totalt vil NFR betale 20 millioner kroner, inkludert programvare, drift, brukerstøtte og regnetid i to år framover.

Annonse