Annonse


Kinoer på Internett

På kino- og filmbransjens felles IT-seminar på Klækken var det bred enighet om å satse på en felles paraply på Internett både for byråer og kinoer.
– Vi er enige om å ansette en prosjektleder og opprette en arbeidsgruppe for å drive dette arbeidet videre. Vi ønsker å komme raskt igang, og vurderer blant annet å opprette et felles aksjeselskap for Internett/Intranett-satsingen, sier administrasjonssjef i Kommunale Kinomatografers Landsforbund (KKL), Roar Svartberg til Telecom Revy. Han opplyser at bransjen er innstilt på å ta steg for steg i denne utviklingen.

Både Intranett og Internett
– Vi vurderer både et Intranett for ordre, fakturering, statistikk, filmbeskrivelser, plakater og annonsemateriell, idébank, filmtreff m.m. og et Internettilbud med et aktivt informasjonstorg, billettbestilling og markedsføring av filmer og kinoer. Under en samlende paraply vil de enkelte byråer og kinoer kunne profilere sine produkter, sier Svartberg.

Coca Cola avvist
Coca Cola og Schibsted Nett kom på seminaret med et utspill der de tilbød gratis applikasjonsutvikling mot å få eksklusive reklamerettigheter. Dette utspillet ble meget kontant avvist.
– Bransjen ønsker selv å ha kontrollen over det vi gjør på Internett. På sikt kan Internett være en bred reklamekanal for kino- og film-Norge og vi ønsket derfor ikke å binde oss til ett selskap. Dessuten finnes det filmer der for eksempel Colas hovedkonkurrent Pepsi har rettigheter, sier Roar Svartberg.
Billettbestilling på Intranett vil handle om en gateway fra et system som Nordlandsdata har under utvikling. Nordlandsdata har 70 prosent av markedet for kinosystemer i Norge. Fire kinoer har alt egne Internett-domener. Blant de forslag som kino-Norge nå skal ta stilling til er å innføre en daglig oppdatert nyhetstjeneste om film- og kino.

Annonse