Annonse


Internett øker boksalget

Når bruken av Internett øker, så minskes tiden som brukes på å se på den andre skjermen i huset – fjernsynsskjermen. Internett er et så ferskt medium under sterk utvikling at det er vanskelig å si noe entydig om bruken av det. Det er også mulig å finne motstridende undersøkelser.
Statistisk Sentralbyrå registrerte at andelen som brukte hjemme-PC hver dag sank fra 11 til 9 prosent fra 1994 til 1995. I den samme undersøkelsen ble det slått fast at gjennomsnittlig brukte hver person 2 timer og 4 minutter hver dag til fjernsynstitting, og at dette hadde økt med 11minutter fra 1994.

Dataguruer i bokform
To av de store i amerikansk dataverden – Microsofts Bill Gates og dataguruen Nicholas Negroponte presenterte begge sine meninger for publikum i fjor. Begge valgte å gjøre det i bokform.
– Dette sier litt om hvilket medie som boken er når en komplisert mening skal legges fram, sier Harald Strømme i Kunnskapsforlaget, de færreste leser lengre tekster på skjerm.
Andre databøker som har solgt godt er forskjellige serier som henvender seg til «Dummies» – og folk som ønsker en enkel innføring i dataverdenen.

Salgskanal
Salget av bøker øker på Internett. Nettbokhandleren Amazon hevder at den stadig har 30 prosent vekst i måneden!
– Det som er viktig er å skille mellom Internett som salgskanal, og som konkurrent til bøkene når det gjelder innholdet, sier Strømme. Han mener at det vil selges flere bøker over Internett.
– Når betalingssystemene som gir bedre sikkerhet ved pengeoverføringer er på plass tidlig i 97. så vil jeg anta at vi ser en vekst i omsetninger av varer på Internett og dette vil også gjelde bøker.