Annonse


Hindrer kjedekollisjon

– Svinger, dårlig sikt og 30.000 kjøretøyer i en jevn strøm døgnet rundt, gjør det nødvendig å innføre helt nye typer edb-baserte sikkerhetstiltak for å forhindre ulykker i den nye Nygårdshøydetunnelen. Når de to løpene i den vel 900 meter lange tunnelen blir tatt i bruk i 1998, kan den være en av de mest avanserte i Norge når det gjelder bruk av såkalte AID-systemer (Automatic Insident Detection). Spørsmålet vil bli avgjort av veisjef Josef Martinsen til våren, sier trafikkavviklingssjef Inge Alsaker ved Statens vegvesen i Hordaland.
50 videokameraer vil sørge for å fange opp alt som skjer i tunnelen. Videobildene blir kontinuerlig overført via telekommunikasjonssamband, delvis via vegvesenets egne linjer og delvis via det offentlige nettet, til den døgnåpne Vegtrafikksentralen i Fyllingsdalen, 12 kilometer unna.

Kritisk minutt
I Vegtrafikksentralen blir bildene analysert av spesialutviklede datasystemer.
– Alle avvik fra det normale trafikkbildet vil automatisk utløse en alarm. En fotgjenger inne i tunnelen, f.eks., vil få varselklokkene til å kime. Det samme vil skje dersom en lastebil mister noe av lasten i veibanen, eller dersom trafikken av en eller annen grunn stopper opp et sted inne i tunnelløpet, sier Alsaker.
Hurtigheten den databaserte hendelsesdetektoren vil operere med, er nøkkelen til økt trafikksikkerhet. Fra en ureglementær hendelse inntreffer i tunnelen, og til alarmen utløses i Vegtrafikksentralen, skal det bare gå noen få sekunder. Deretter skal det bare ta ytterligere noen sekunder før bilistene blir advart om at en mulig fare truer rundt neste sving.
– Responstiden vil være et viktig kriterium ved valg av system, sier trafikkavviklingssjefen.
– Det første minuttet etter en slik hendelse har vist seg å være det mest kritiske når det gjelder å hindre såkalte følgeulykker i tunneler med såpass mye trafikk som vi forventer at det vil bli i den nye Nygårdshøydetunnelen. Personinitierte varslingssystemer, f.eks. alarmtelefoner, vil derfor varsle ulykkene altfor seint til at vi kan forhindre følgeulykker, sier Alsaker.
Fra før er det bare Ekebergtunnelen i Oslo som har et overvåkningssystem lignende det som vurderes installert i Bergen.