Annonse


15-tommeren overtar

I 1997 vil det for første gang bli solgt flere 15-tommere enn 14-tommere, i følge en fersk Dataquest-undersøkelse.
15-tommer skjermer forventes å ville utgjøre 48,5 prosent av det samlede skjermsalget i 1997, opp fra 36 prosent i 1995, spår Dataquest, som dermed kan slå fast at 15-tommeren omsider ser ut til å erstatte 14-tommeren på toppen av salgslistene.

Leverandørstyrt
– Det synes ganske sikkert at 14’-skjermenes storhetstid er over, og at slike skjermer vil stå for stadig mindre av totalvolumet etter hvert som vi nærmer oss årtusenskiftet, sier industrianalytiker Lee Schugar i Dataquest.

– Til tross for at de fleste kunder knapt kan skille mellom en 14-tommer og en 15-tommer er det tydelig at skjermprodusentene og PC-leverandørene i stadig økende grad heller tilbyr 15-tommere til sine kunder i stedet for de mindre 14’-skjermene, sier han.

Det samlede monitor-markedet forventes å vokse med 17 prosent fram mot årtusenskiftet. spår Dataquest. Salgsvolumet vil som ventet vokse hurtigst i Sørøst-Asia – anslagsvis 25,8 prosent.

Annonse


Fortsatt høyt prisnivå
Dataquest-studien viser også at den gjennomsnittlige utsalgsprisen for dataskjermer steg i 1995, noe som blant annet skyldes redusert tilgang på viktige deler som katodestrålerør (CRT) og glass til skjermprodusentene. Etter som prisnivået på glass og katodestrålerør synes å holde seg på et høyt nivå, tviler Dataquest på at prisnivået på dataskjermer vil gå nevneverdig ned de nærmeste årene.

Vil du vite mer om Dataquest-undersøkelsen – det være seg trender, priser, teknologianalyser, statistikk på markedsandeler osv – kan du bestille rapporten “Forecast for the Monitor Market” via Gartner Group-selskapets web-side:
http://www.dataquest.com

Annonse


Annonse


Annonse