Annonse


Slutt for HTML?

Den bergenske dataleverandøren har spesialisert seg på programvare til grafisk bransje, aviser og reklamebyråer, og er på full fart inn i multimedia- og Internett-verden. De to nye stillingene som selskapet lyser ut i disse dager, skal begge besettes av IT-kyndige personer som kan jobbe i grenselandet mellom brukergrensesnitt og grafisk design.

Øker dekningsbidraget
– Omsetningsvekst innen nye medier skal sørge for at dekningsbidraget øker neste år, sier Flatberg. Han håper å kunne doble overskuddet til 1 million kroner, forutsatt at omsetningen vokser med 1 million, fra årets 7,5 millioner kroner.
– Å bevisstgjøre kundene i bruken av nye medier blir en viktig oppgave. De må få opp øynene for at det er andre kommunikasjonsformer som teller når man lager WEB-sider enn når man lager trykksaker, sier Flatberg.

Konsekvens
Programvare for produksjon av WEB-sider har gjennomgått en revolusjon de siste månedene.
– Ny programvare, men spesielt NetObject Fusion, vil få samme konsekvensen for HTML-programmerne som Quark Xpress fikk for typografene. Allerede første kvartal neste år, vil personer med denne kunnskapen være historie, hevder Flatberg.

Gjenkjennelseseffekt
I selskapets portefølje av programvare for profesjonell produksjon av WEB-sider finnes dessuten bl.a. Director og Quark Immedia.
– Programvaren er valgt for å oppnå optimal gjenkjennelseseffekt hos brukerne. Grafisk personale vil kunne lage WEB-sider ved hjelp av samme paletter som de bruker ved utformingen av trykksaker, sier Flatberg.

Annonse