Trond Heggelund

Annonse


Økte kun 1 million

Trond Heggelund– Vi har vært i sterk vekst det siste året. Inntjeningsmarginene på eksporten har dessuten frem til nå vært små. Dette resulterte at Siemens A/S i forretningsåret 1995/96 fikk et resultat etter finansposter på 74 millioner kroner, mot 73 millioner i fjor, sier informasjonsdirektør Arne Nesheim til Dagens Telecom.

Konsernbidrag
Det totale resultatet før skatt på var i følge Nesheim på 156 millioner kroner. Overskuddet som norske Siemens hadde før «finanspostene» er etter det Dagens Telecom spyttet inn i moderselskapet Siemens AGs sentrale regnskapskasse.

Annen omregningskurs
For ordens skyld; Dagens Telecom skrev fredag at det totale resultatet var på 146,4 millioner kroner. Dette hadde sammenheng med at tyske Siemens AG opererer med en annen og gjennomsnittlig omregningskurs. Dagens Telecom benyttet nemlig fredagens valutakurser.

10 % omsetningsøkning
Omsetningen for norske Siemens økte med ti prosent til 3,4 milliarder kroner.I det endelige resultatet før skatt på 156 millioner kroner inngår gevinsten ved salget av Siefin A/S. Selskapet forvaltet midlene etter salget av Kongsberg Offshore a.s i 1993.

Annonse


3,6 mrd. i ordreinngang
Ordreinngangen var i overkant av 3,6 milliarder kroner. Dette er en økning på tre prosent fra i fjor. Siemens har avvikende regnskapsår som avsluttes 30. september.
Siemens A/S er det største selskapet i Siemens-konsernet i Norge.

Ekstraordinært tilskudd
Konsernet som helhet fikk et resultat etter finansposter på 80 millioner kroner, mot 68 millioner i fjor. Etter et ekstraordinært tilskudd på 52 millioner kroner til pensjonsordningen, er det endelige resultatet før skatt 28 millioner kroner.

Glitrende eksporttall
Eksporten fra den norske delen av konsernet er nær fordoblet, og står for hovedtyngden av omsetningsveksten.Eksporten fra Siemens-konsernet ble i 1995/96 nær fordoblet, fra 315 til 628 millioner kroner.

3.178 ansatte
Siemens-konsernet i Norge består av Siemens A/S, Siemens NixdorfInformasjonssystemer (se egen sak om dette), Infotron og en rekke installasjonsbedrifter. Totalomsetningen siste år var 3,9 milliarder kroner. Konsernet hadde 3.178 ansatte ved forretningsårets utgang, noe som er en økning på 9,5 prosent fra året før.

Annonse


Annonse


Annonse