Annonse


Nye radarsystemer

Forsvarsdepartementet underskrev i forrige uke en kontrakt om kjøp av artillerilokaliseringssystemer fra Ericsson Radar i Halden. Totalt har kontrakten en ramme på i overkant av 600 millioner norske kroner, mens leveransen til det norske forsvaret er på 351 millioner kroner.

Posisjon og våpentype
Kontrakten ble forhandlet fra av Hærens forsyningskommando, det svenske Försvarets Materialverk og Ericsson Radar AS.
Systemet som skal anskaffes er utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom Sverige og Norge. Systemet gjør det mulig å bestemme posisjon og våpentype for fiendtlig skytende artilleri. Systemet skal også brukes til korreksjon og innstilling av egne kanoner.

Internasjonal interesse
Radaren har allerede vakt internasjonal interesse. Det foregår nå forhandlinger mellom Ericsson og land i Europa, Asia og Latin Amerika.
Det norske forsvaret har betalt deler av utviklingskostnadene, som de nå gjør regning med å få tilbake når resultatet nå foreligger som et kommersielt produkt.
Utviklingen av produktet har foregått siden 1987. Beslutning om FoU-samarbeid ble foretatt av den norske og svenske regjering.

Annonse


Annonse


Annonse