Annonse


IBM og Cinet med leksikon

I tillegg kommer et beregnet salg av vel 10.000 leksika gjennom detaljister.

– Kunnskapsforlagets leksikon er det mest omsatte CD-rom-produktet i Norge målt i omsetning i kroner og kanskje også i antall eksemplarer, sier Harald Strømme i Kunnskapsforlaget.

CD-rom markedet vokser.
– Det er et marked der, og det spiser ikke av bokmarkedet i vesentlig grad. Jeg tror at morgendagens leksikon vil være tilgjengelig i flere typer media, og at du som bruker vil betale for innholdet og ikke typen media.

Strømme har tiltro til papiret: – Bokverket vil alltid være pilaren. Boken har sine fortrinn og de lar seg ikke erstatte av skjermen.

Annonse