Annonse


Grovt oppspinn

I artikkelen blir vi beskyldt for å manipulere med frames som generer mange hits.
Poenget er at vi i det oppgitte tall til Kapital Data @jour på 229 924 hits har korrigert både for mange frames pr. side, annonser, rulletekster og mer til.

Marita Valvik Faarlund skriver i Kapital Data @jour:
«Dagens Telecom er en av de som bruker flest rammer på sidene. Hele syv rammer benyttes. Alle er html baserte og vises brukeren, følgelig er dette helt i tråd med Kapital DATAs Web Ti på Topp regler.
Ingen kan likevel stikke under en stol at dette gir uforholdsmessig høye oppslagstall. Skulle vi være brutale ville vi ønske å dele tallene vi har fått oppgitt fra Dagens Telecom med syv. Et oppslag på 32 800 blir dermed mer realistisk enn dagens oppslag på 229 900. Til sammenligning hadde Digi: i forrige runde av Web Ti på Topp 136 400 oppslag – og det uten rammer!»

Saken er at våre tall er direkte sammenliknbare med Digi:´s tall – ja vi har faktisk vært så nøkterne på egne vegne at vi kanskje har korrigert for mye ned.

Fakta er følgende:
Dagens Telecom hadde i november måned brutto 2 231 752 hits.Dette tallet er korrigert ned til 229 924 hits på følgende måte:
1. På forsiden har vi ganske riktig sju frames. Her er sju hits talt som ett, og det korrigerte antall hits er derfor oppgitt til 102 482.
2. Rullerende nyheter på forside er overhodet ikke tatt med i tellingen. (Om vi hadde gjort det, ville det alene generert 486 831 hits).
3. Det er ikke regnet hits på annonser.
4. Det er ikke regnet hits på hovedoppslag.
5. Det er ikke regnet hits på heading/navigasjon.

Annonse


Over 2 millioner hits!
Vi har følgelig i høyeste grad vært oppmerksom på at frames-teknologien kunne skape helt uholdbare måleforskjeller og korrigert for dette i de tallene som opprinnelig ble oppgitt til Kapital Data. Dette gjorde vi også journalist Faarlund oppmerksom på.
Hadde vi fulgt reglene slavisk, ville det gitt oss over 2 millioner hits, noe som vi er helt enige i ville være mildt sagt misvisende. Vi lurer selvsagt på om alle andre har korrigert så sterkt som vi har. Det er mange i oversikten til Kapital Data som bruker frames.

Uavhengige målinger
Når det er sagt, vil vi gå inn for at en uavhengig instans som MMI eller liknende tar på seg oppgaven å måle oppslagstall på Internett. Vi ser at New Media Science tenker seg rollen. Men hvor uavhengige er nå de?
At Kapital Data skal være statistikkbyrå når de selv er en direkte konkurrent til for eksempel oss, er ikke tilfredstillende. Det er symptomatisk når de for det første dømmer oss som «historisk» etter ni dagers drift og deretter en måned senere, reduserer våre tall til sjuendedelen der en enkel telefon kunne vært oppklarende. Det er også åpenbart at det regelverket pr. i dag, som ikke tar hensyn til frames-teknologi, pent sagt er utilstrekkelig.

Tenker likt?
Jeg finner det også besynderlig at jeg fra redaktør Pål Leveraas i Kanal1/Digi har mottatt et elektronisk brev umiddelbart forut for Kapital Data @jours oppslag med nærmest identisk innhold. Det er sannelig merkverdig hvordan mennesker tenker likt på samme tid.
Kanskje heller ingen tilfeldighet at Digi som hovedoppslag, og Kapital data som kilde, beskylder oss mer eller mindre direkte for svindel med karakteristikker som juks og triksing. Drøy kost når heller ikke de gidder sjekke kilden direkte. Tydeligvis har det falt Digi meget tungt for brystet at de har 93 000 færre hits enn oss i november.

Det er firmaet Interface i Tromsø som drifter vår server og som har stått for målingene.

Deres redegjørelse lyder slik:
«Vi har som grunnlag tatt utgangspunkt i hvor mange ganger selve hoveddokumentet (det som genererer alle frames) er aksessert. Det gir 102 482 hits.
Videre er det tatt med underliggende artikler osv. som gir 127 442 hits. Tilsammen gir det 229 924 hits, som var det tall vi oppga til Kapital Data.
Det er ikke regnet med hits på annonser, rulletekst, hovedoppslag eller grafisk heading/navigasjon, totalt 6 frames på forsiden. Det gjelder også underliggende sider.

Espen Bergh – daglig leder Interface.»