Annonse


Flere bruker SRI

SRI-nettet har vært i bruk i nesten ni måneder. Til nå er alle fylkesmennene, fylkeslegene og utdanningskontorer tilknyttet nettet. Nettet gir også mulighet for å utveksle elektronisk post med ansatte i departementene.

Info-databaser
SRI nettet gir også tilgang på informasjons-databaser. De viktigste for offentlige ansatte er at de kan koble seg opp mot ODIN (Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge).

Netscape browser
Gjennom tilknytning til SRI får også de ansatte i Direktoratet for sivilt beredskap tilgang på Internett.
Netscape brukes som browser både innad i SRI-nettet og mot Internett. For utveksling av elektronisk post brukes fortsatt X.400-standarden.

Annonse


Annonse


Annonse