Annonse


Norge aksepterer ITA

28 land kan virke lite i forhold til det totale antall nasjoner som finnes i verden – bare i Singapore deltok 114 land i WTO-møtet i Singapore i forrige uke.

Men disse 28 landene står for 85 prosent av verdenshandelen i IT-produkter – og det er disse landene som nå er blitt enige om at reduksjonen av tolltariffene på IT-produkter skal starte 1. april 1997. Tollsatsene skal være helt eliminert innen år 2000.

Norge sa ja
Norge valgte også å støtte avtalen ved slutten av WTO-møtet. For Norges del gjelder det produkter med en årlig eksportverdi på 5-6 milliarder kroner.

Ellers finner vi EU-landene, USA, Australia, Taiwan, Hong Kong, Island, Indonesia, Japan, Sør-Korea, Singapore, Sveits og Tyrkia. Men man er fremdeles ikke ved målet: Land med minst 90 prosent av verdenshandelen i IT-produkter må være med for at avtalen skal være gyldig.

Annonse


-Suksess
Men i følge den amerikanske handelsministeren Charlene Barshefsky står ytterligere seks land i kø for å undertegne, inkludert Malaysia og Filippinene. Disse seks landene står for omlag 6 prosent av verdenshandelen i IT-produkter, og grensen vil altså være overskredet når de har undertegnet. De har frist på seg frem til 15. mars neste år med å undertegne avtalen.

– Resultatet av den første ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon må betegnes som en suksess og viser bred oppslutning om WTOs rolle som ramme for internasjonalt samarbeid på handelsområdet. Dette sier bistandsminister Kari Nordheim-Larsen i en oppsummering ved avslutningen av konferansen. Hun fremhever spesielt avtalen om avviklingen av all toll innen år 2000 på informasjonsteknologi-produkter (IT), og handlingsplanen for å bedre eksportmulighetene for de minst utviklede land.
I tillegg ble det tatt et lite, men positivt skritt i retning av større forståelse for sammenhengen mellom handel og arbeidsstandarder.

Produkter – ikke tjenester
Avtalen omfatter industriprodukter, ikke produkter beregnet på konsumentmarkedet, og strekker seg fra halvledere og telekom-utstyr til datamaskiner, annet datautstyr og programvare. Tollsatsene på disse produktene vil bli redusert i fire omganger, den første starter allerede 1. april neste år. Og avtalen er bindende, slik at det ikke senere vil være mulig for enkeltland å øke satsene igjen.

Det ble også registrert fremskritt i forhandlinger om liberalisering av tjenestesektorer som telekommunikasjoner og finansielle tjenester. Ministrene vedtok også å sette i gang arbeid om nye tema som forholdet mellom handel og investeringer, konkurransepolitikk, og offentlig innkjøpspraksis.

Annonse


Annonse


Annonse